Overdiepse Polder

Animatie | Mini Doc

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta hebben we door middel van een jaarlijks journaal de mensen op de hoogte te houden van de voortgang van het project in de polder.

Het rijksproject ‘Ruimte voor de Rivier‘ werd in het leven geroepen nadat een groot gebied in Limburg overstroomde. De Maas was namelijk buiten zijn oevers getreden en in totaal moesten er hierdoor 250.000 mensen worden geëvacueerd. Het vechten tegen het water door het verhogen en verstevigen van dijken bleek niet langer de oplossing; de rivieren moesten juist meer ruimte krijgen. En dus werden er op verschillende plaatsen dijken verlegd, uiterwaarden verbreed en rivieren verdiept. De Overdiepse Polder is één van die plaatsen. Hier wordt de bestaande dijk aan de Bergsche Maas verlaagd zodat tijdens extreem hoge waterstanden het Maas water de polder in kan stromen. Dit levert een waterdaling van 27cm op.

De agrariërs in het gebied bedachten zelf het terpen plan. Er worden aan de nieuwe dijk aan het Oude Maasje acht terpen gebouwd waarop acht boerenfamilies kunnen blijven wonen en werken. Een uniek project dat daarom ook veel steun ontving vanuit de overheid.

 

Het Journaal van 2013 (Engels):

Buiten de jaarlijkse journaals hebben we ook een aantal andere films gemaakt om de menselijke factor van het project in beeld te brengen. De metamorfose van de Overdiepse Polder heeft namelijk grote gevolgen gehad voor de agrariërs in dit gebied. Het idee om terpen aan te leggen, heeft er voor gezorgd dat niet alle boerenfamilies uit de polder hoefden te vertrekken.

Jos de Bont is een agrariër die blijft. Hij zal over een aantal jaar intrekken op zo’n terp:

Adje van Beek is inmiddels verhuisd naar haar nieuwe, grotere boerderij in Waspik: