Werkwijze

Opdrachtgever en opdrachtnemer vormen in onze visie een team. Je kent elkaar. Zo zijn wij op ons best. En zo kunnen wij altijd creatieve, originele en kwalitatief hoogstaande producten maken.

Eclipse AV is producent van animaties, documentaires, corporate video’s en interactieve multimedia. We werken voor overheden, bedrijven, stichtingen en musea en doen dat met succes al sinds 1998.

Ons productieproces houden we strak. De opdrachtgever moet weten waar we mee bezig zijn en wanneer. Wij nemen het voortouw in het proces, maar jij als klant blijft leidend in de koers die we varen. We houden van korte lijnen. En gaan altijd voor een persoonlijke aanpak.

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

GESPREK

Het begint met een gesprek met jou. Dit kan zijn telefonisch of tijdens een ontmoeting. We leren elkaar kennen. We stellen de juiste vragen zodat jouw verhaal voor ons helder wordt. Dat werkt vaak ook verhelderend voor jezelf. We maken een ruwe planning op basis van een dead-line. Je ontvangt binnen een paar dagen een samenvatting van het gesprek/de sessie. Het is meteen duidelijk of we elkaar goed hebben begrepen

CONCEPT

Samen met jou ontwikkelen we een concept dat past binnen je marketing mix en de manier waarop je met je doelgroep wilt communiceren. Jouw verhaal op een krachtig en origineel vertaald naar beeld en geluid, dat staat centraal. Na deze fase kunnen we de definitieve planning maken voor het gehele project.

SCENARIO

Het scenario is de film op papier, je ziet het voor je als je het leest. Het bestaat uit bijvoorbeeld een voice-over tekst en een omschrijving van de beelden zoals de titels, animaties, video-beelden, sfeer omschrijvingen van de muziek. We overleggen met elkaar en suggesties en opmerkingen verwerken we in vervolgversies van het script. Wordt het een animatie dan maken we in deze fase ook het storyboard.

PRODUCTIE

Alles wat we bedacht hebben komt in deze fase tot realisatie. We starten met het maken van de animatie, maken de video-opnames, nemen de voice-over op. Alle beelden, muziek, geluidseffecten en voice-over komen samen in de montage.

EINDPRODUCT

In de montagefase werken we in versies waardoor je de voorderingen kan zien. We horen graag wat je ervan vindt. Jouw opmerkingen en suggesties nemen we mee in vervolgversies. Als alles perfect is leveren we de film aan in het digitale formaat dat jij nodig hebt.

EVALUATIE

Onze relatie gaat verder nadat we het eindproduct hebben opgeleverd. We zijn benieuwd naar jouw bevindingen en of de film doet wat je ervan verwacht. Kortom: zou je ons aanbevelen aan een collega of vriend?