Volkerak Zoommeer

Voor Waterschap Brabantse Delta maakte Eclipse AV een film over het Volkerak Zoommeer. Voor het rijksprogramma ‘Ruimte voor de Rivier’ werd er door verschillende waterschappen samengewerkt om het meer in gevallen van hoogwater in te kunnen zetten als tijdelijk waterbergingsgebied.